Jogszabályi összefoglaló – COVID-19

2020. június 20.

Útmutató a közfürdők üzemeltetéséről, higiénés feltételeiről és ellenőrzéséről a COVID-19 járványügyi készültség időszakában Útmutató a közfürdők üzemeltetéséről_2020 06 18

2020. évi LVII. törvény Magyar Közlöny_2020_144

A veszélyhelyzet megszüntetéséről

2020. évi LVIII. törvény  Magyar Közlöny_2020_144

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről

A törvény 13. pontja az egyes ágazatokat megillető adó- és járulékkedvezmények átmeneti szabályait, 14. pontja pedig a turisztikai ágazattal összefüggő adókönnyítő szabályokat tartalmazza.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében meghirdetett munkahelyteremtő bértámogatásról

koronavirus_berkoltseg_tamogatas_provaris_memorandum_20200602_final

A memorandum a 2020. május 18. napján a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által meghirdetett „Munkahelyteremtő bértámogatás” szabályait mutatája be, és részletesen tartalmazza a támogatás igénybevételének általános szabályait, a munkáltatói kötelezettségeket, illetve a nettó létszámnövekedés – példákon keresztül bemutatott – kiszámításának módját. A memorandum a különböző munkáltatói nyilatkozatokat, illetve a hatósági szerződés megszegésének következményeit (azok nagy terjedelme okán) példákkal vagy hiperlinkkel jelöli.

Kiegészített munkajogi memorandum

koronavirus_munkajogi_memorandum_provaris_20200522

A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány és a Provaris Varga & Partners Ügyvédi Társulás együttműködésében a korábban elkészült munkajogi memorandum frissített verziója, amely tartalmazza a 2020. április 23-át követő munkajogi változásokat is – ideértve a különböző hatálybelépéseket –, illetve példákkal szemléltet bizonyos eseteket. Tekintettel arra, hogy a szabályozás nagy része változatlan maradt, így azokat – az egységességet szem előtt tartva – szintén tartalmazza az összefoglaló.

A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány és a Provaris Varga & Partners Ügyvédi Társulás együttműködésében elkészült a 2020. május 18-án hatályba lépett szabályokat tartalmazó, a szabadtéri nyitásról szóló frissített memorandum.

MTSZA_koronavirus_szabadtéri nyitás_memorandum_final_2020_05_18

Ajánlás a közfürdők üzemeltetéséről, higiénés feltételeiről és ellenőrzéséről a COVID-19 járvány időszakában

Ajánlás NNK közfürdők újranyitása

Magyar Turisztikai Ügynökség COVID 19 Kézikönyve attrakciók üzemeltetői és szolgáltatók részére

https://mtu.gov.hu/cikkek/megjelent-a-magyar-turisztikai-ugynokseg-covid-kezikonyve-1615

A dokumentum összefoglalja a főbb tudnivalókat a koronavírusról, valamint bemutatja az újranyitáshoz szükséges legfontosabb teendőket, amellyel biztonságos és élhető környezet teremthető mind a munkatársak, mind a vendégek számára. Ez a dokumentum nem kötelező jellegű szabályok felállítását célozza. A kézikönyvben többször hivatkozott – kötelező jellegű NNK iránymutatás – előreláthatólag a következő napokban kiadásra kerül.

MFSZ Sajtóközlemény hazai fürdők újranyitásáról 2020.05.03.

Sajtóközlemény – fürdők újranyitása 2020 05 03

A COVID-19 koronavírus járvány miatt kialakult helyzettel kapcsolatban a Magyar Fürdőszövetség által összeállított sajtóközlemény a hazai fürdők újranyitását érintően.

168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet Magyar Közlöny_2020_096

A védelmi intézkedésekről

A rendelet szövege szerint 4.§ (4) A strand, valamint a szabadtéri fürdő nyitva tarthat és látogatható.

141/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet  Magyar Közlöny_2020_082

A kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról

140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet Magyar Közlöny_2020_082

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági
hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről

123/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet Magyar Közlöny_2020_077

A vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség veszélyhelyzet idején történő teljesítéséről.

A Magyar Fürdőszövetség tagjai javaslatára kezdeményezte a Kormánynál, hogy a vízkészletjárulékot csak a ténylegesen kitermelt mennyiség után kelljen megfizetni, figyelmen kívül hagyva az ún. 80%-os szabályt.

A 123/2020. (IV.16) Korm rendelet 1. § (2) bekezdése alapján „(…) a veszélyhelyzet idejére esedékes vízkészletjárulékot az általa ténylegesen felhasznált vízmennyiség után fizeti meg, ha az általa igénybe vett vízmennyiség a vízjogi engedélyben megjelölt vízmennyiség nyolcvan százalékát azért nem éri el, mert a veszélyhelyzet miatt a vízhasználó a vízhasználattal járó tevékenységét szüneteltette vagy jelentős mértékben csökkentette.”

105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet Magyar Közlöny_2020_071

A veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról.

Alábbi linkről elérhető egy összefoglaló, mely bemutatja hogyan működik és mit kell tudni a bértámogatásról a munkavállalók csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatásával kapcsolatban (105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet).

https://ado.hu/munkaugyek/igy-mukodik-a-bertamogatas/

104/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet Magyar Közlöny_2020_071

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet munkajogi szabályainak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő kiegészítéséről.

 71/2020 (III.27.) Korm. rendelet 71_2020 (III_27) Korm rendelet

A kijárási korlátozásról szóló rendelet.

Ehhez kapcsolódóan alábbi linkről elérhető egy munkáltatói igazolás minta a munkába járás biztosításához.

Munkáltatói igazolás

68/2020. (III. 26.) Korm. rendelet Magyar Közlöny_2020_055

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról.

E rendelet tovább bővíti a kedvezményre jogosító tevékenységek körét, és tartalmazza a fürdőszakma számára kifejezetten fontos 9604 TEÁOR számot.

61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet Magyar Közlöny_2020_051

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről

A Magyar Fürdőszövetség javaslatától eltérően nem tartalmazza a 9604 TEÁOR számot.

47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet Magyar Közlöny_2020_047

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről.

41/2020 (III.11.) Korm. rendelet  41_2020 (III_11) Korm rendelet

A 41/2020. (III.11.) Korm rendelet nem tartalmaz semmilyen korlátozást, ami kifejezetten a fürdőszolgáltatásokra vagy fürdőüzemeltetőkre vonatkozna. A 4.§ d) pontja szerinti, rendezvényekre vonatkozó korlátozásokat javasolt ténylegesen csak a külön meghirdetett rendezvényekre alkalmazni.

40/2020 (III.11.) Korm. rendelet 40_2020 (III_11) Korm rendelet

Magyarország Kormánya 2020. március 11-én, a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet értelmében veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Megosztás