Tisztújító Közgyűlés májusban

Tisztelt Fürdőszövetségi Tagság!

Értesítek minden tisztel fürdőszövetségi tagot, hogy a soron következő, tavaszi és egyben tisztújító Közgyűlés időpontjáról és helyszínéről döntött a Választmány.

A Közgyűlés időpontja: 2018. május 10-11.

A Közgyűlés helyszíne: Aquaworld Resort Budapest

A közgyűlésen kerül sor a tisztújításra, így a szavazati joggal rendelkező rendes tagok a Közgyűlés során választják meg az:

  1. ügyvezető elnököt
  2. társadalmi elnököt
  3. 2 fő alelnököt
  4. 3 fő választmányi tagot.

A tisztújítás keretében a Felügyelőbizottság tagsága és az összes szakbizottság tagsága is újra jelölésre, majd megválasztásra kerül, a szakbizottságok tagsága pedig az új tagságokból elnököket választ.

A Választmány kijelölte az Ad-Hoc Jelölő Bizottság tagjait:

  1. Márton Mária
  2. Krampek Mihály
  3. Mogyorósi Ferenc

A jelölés feltételei:

– Jelölni Választmányi elnöki, alelnöki vagy tag pozíciókra„rendes” tag képviselőjét lehet, a Bizottságokba ilyen megkötés nincs, pártoló tag is lehet.

– Jelölni írásban a Magyar Fürdőszövetség székhelyére (1146 Budapest, Borostyán u. 1/B) postai úton, vagy elektronikusan az info@furdoszovetség.hu  email címre (email mellékleteként a jelölés szkennelt változatát) megküldve lehet.

– a jelölésnek tartalmazni kell a jelölő fél megnevezését ( elérhetőség, képviselet) és a jelölt személy adatait (képviselt rendes tag megnevezése,elérhetősége), valamint a jelölés indoklását.

Jelölő személy megnevezése:

Jelölő személy elérhetőségei (cím, email, telefon):

Jelölő rendes tag (fürdő) megnevezése:

Jelölt neve:

Jelölt pozíció:

Rövid indoklás:

Hely, dátum:

Aláírás:

A jelölést követően a Jelölő Bizottság bekéri a jelölt írásbeli nyilatkozatát.

– a jelölés határideje a megnevezett formában és módon 2018.04.20., 24:00!

– A beérkezett jelöléseket a jelölő ad hoc bizottság ellenőrzi és terjeszti elő a Közgyűlésen szavazásra.

Megosztás