Jogszabályi összefoglaló – COVID-19 – negyedik hullám

2021. november 4.

Munkahelyek koronavírus elleni védelme

Megjelent a Magyar Közlöny legfrissebb száma, ami a tartalmazza a Kormány 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelete a munkahelyek koronavírus elleni védelméről című jogszabályt is.

MK_21_197

Díjemelési tilalom

Megjelent a Magyar Közlöny 208. száma, ami tartalmazza a 2021. évi CXV. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépéséről című jogszabályt is. Sajnos ezen törvény az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok részére jelenleg is fennálló díjemelési tilalmat is kitolja 2022. június 30-ig az alábbiak szerint:

„21. 147. § (2) bekezdése a „2021. december 31.” szövegrész helyett a „2022. június 30.” szöveggel,”

MK_21_208

Védelmi intézkedések második üteme

Megjelent a Magyar Közlöny 209. száma, ami tartalmazza a  Kormány 633/2021. (XI. 18.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló jogszabályt.

Ez alapján a zárt terekben vendégeinknek is kötelező a maszk használata:

  1. ic) minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,
  2. j) a  sportolók, az  edzők, a  mérkőzésvezető, a  versenybíró és ezek segítői kivételével a  zárt térben megrendezett sportrendezvény résztvevője a sportrendezvény helyszínén,

Valamint kollégáinknak is:

l) az  edző- és fitneszteremben, az  uszodában, a  közfürdőben, illetve a  jégpálya területén történő munkavégzés során

MK_21_209

Megjelent a Magyar Közlöny legfrissebb száma, ami tartalmazza többek közt a Kormány 651/2021. (XI. 30.) Korm. rendelete az alkalmi munka éves időtartamának eltérő veszélyhelyzeti szabályairól című jogszabályt, mely a fürdőüzemeltetőtek is érintheti:

A kormányrendelet szerint a koronavírus járványhelyzet alatt a 2021. december 31-ig egyszerűsített foglalkoztatásra az azonos munkáltató és munkavállaló által alkalmi munkára több ízben létesített munkaviszonyok együttes tartama egy naptári évben legfeljebb 120 nap (a 90 nap helyett), alkalmi munkára és idénymunkára együttesen legfeljebb 150 nap (a 120 nap helyett). A rendelkezést a rendelet hatályba lépése előtt létesített jogviszonyok esetében is alkalmazni kell.

A rendelkezés a járványhelyzet megszűnésekor hatályát veszti.

MK_21_217

A Kormány 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelete a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról című jogszabály 13§-a hatályon kívül helyez jónéhány korábbi jogszabályt. Ezek közül fürdőüzemeltetők számára érdekes:

  1. a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet,

21. a veszélyhelyzet ideje alatt az  állami és önkormányzati bérleti szerződésekre vonatkozó eltérő szabályokról szóló 609/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

Megosztás