Czeglédi Gyula a legbefolyásosabb turisztikai szakemberek között

Forrás: turizmus.com

„A stratégiai célok elérése érdekében elodázhatatlan a fürdők közgazdasági környezetének javítása” – mondja a magyar Fürdőszövetség elnöke, a Hungarospa Zrt. vezérigazgatója.

A hazai fürdők országos érdekképviseleti szervezeteként funkcionáló Magyar Fürdőszövetség, amelynek elnöki posztját több éve Czeglédi Gyula tölti be, egyre bővülő kapcsolatait hasznosítva lobbizik a fürdők működési hátterének javításáért. A szövetségnek 2017-ben három fő célkitűzése volt. Egyrészt a fürdők működésének közegészségügyi feltételeit szabályozó, már jó ideje elavult 37/1996-os NM-rendelet utódján kellett elvégezni az utolsó simításokat. Ez megtörtént, de az új rendeletet mindmáig nem hirdették ki.

Egy másik, ugyancsak több éve napirenden lévő kérdés a hosszú ideje változatlan mértékű OEP-finanszírozások 20 százalékos emelése, ami – bár a kormány jogosnak ítélte – a 2018. évi költségvetésbe sem fért bele. A jogosság további alátámasztására jelenleg tanulmány készül a Magyar Turisztikai Ügynökség megbízásából. A fürdőszolgáltatások áfakulcsának kedvezményes körbe sorolása érdekében a szakmai szervezet független szakértői tanulmányt készíttetett, amelyet eljuttattak a kormányzat különböző szintjeihez.

A szövetség közgyűlése még 2016 tavaszán megszavazta, hogy az elért áfacsökkentésből származó bevételtöbbletet bérfejlesztésre fordítsák. Czeglédi Gyula szerint „a turizmusfejlesztési stratégiában megfogalmazott célok teljesüléséhez szükség lenne az adó csökkentésére, hiszen az attrakciószolgáltatások nagyon alacsony jövedelmezőség mellett dolgoznak. A csökkentést ugyanakkor az uniós irányelvek is lehetővé teszik.”

A szövetség szorosabbra fűzte kapcsolatát más szakmai szervezetekkel, így a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségével is, valamint sikerült kiépítenie a kapcsolatot a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, amellyel 2017 őszén – 10 másik szakmai szervezet társaságában – együttműködési megállapodást is kötött.

Megosztás